Sobota, 8 sierpnia 2020. Imieniny Izy, Rajmunda, Seweryna

Sesja Rady Miasta Olsztyna i głosowanie nad absolutorium dla prezydenta

2019-06-26 09:56:02 (ost. akt: 2019-06-26 10:48:53)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

W Olsztynie trwa sesja Rady Miasta, podczas której przedstawiony zostanie m.in. raport o stanie miasta oraz odbędzie się głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej wypłat pensji nauczycielom za czas strajku i w sprawie absolutorium dla prezydenta.

Podczas dzisiejszej sesji radni głosować będą nad projektem uchwały dotyczącej wypłat pensji nauczycielom za czas strajku. Przypomnijmy, miasto przygotowało projekt uchwały, wzorując się na Warszawie, gdzie Rada Miasta zdecydowała o podniesieniu dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z wynagrodzeń niewykorzystanych w czasie strajku. Jak udało nam się dowiedzieć, pieniądze za strajk na pewno zostaną wypłacone.

Radni dziś będą też głosować nad absolutorium dla prezydenta.

Porządek obrad Sesji Rady Miasta Olsztyna:

1. Otwarcie sesji.
2.Raport o stanie Olsztyna za rok 2018:
a) debata,
b) podjęcie uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi (nr rob. 158/19)
3. Absolutorium Prezydenta Olsztyna:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacja o stanie mienia Miasta Olsztyna,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Prezydenta Olsztyna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Olsztyna za 2018 rok,
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2018 rok,
d) sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania łącznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Miasta Olsztyna,
e) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Olsztyna,
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej.
5. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok (nr rob. 157/19)
6. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok. (nr rob. 156/19)
7. Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku,
8. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok, (nr rob. 134/19)
9. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna, (nr rob. 135/19)
10. Projekt Uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, (nr rob. 136/19)
11. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę nr XXI/345/12 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Olsztyna (nr rob. 160/19)
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (nr rob. 159/19)
13. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (nr rob. 161/19),
14. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie ul. Dworcowa 28 za 2018 rok i przeksięgowania dodatniego wyniku finansowego na zwiększenie Funduszu zapasowego (zakładu), (nr rob. 137/19)
15. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie przyjęcia dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna”, (nr rob. 147/19)
16. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, (nr rob. 146/19)
17. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę nr IV/39/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności, (nr rob. 148/19)
18. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę nr XXVIII/419/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, (nr rob. 149/19)
19. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Olsztyn, (nr rob. 150/19)
20. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu stanowiącego własność Gminy Olsztyn, (nr rob. 151/19)
21. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: „Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja na lata 2014-2020, Cel tematyczny – Dziedzictwo, Priorytet 1. Współpraca w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego w celu jego ochrony i rozwoju transgranicznego, (nr rob. 138/19)
22. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat, (nr rob. 139/19)
23. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie i zwołania jej pierwszego posiedzenia, (nr rob. 140/19)
24. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie powołania Rady Społecznej przy Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie i zwołania jej pierwszego posiedzenia, (nr rob. 141/19)
25. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz w roku szkolnym 2019/2020, (nr rob. 142/19)
26. Projekt uchwał Rady Miasta Olsztyna w sprawie zwolnienia dyrektorów przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz w roku szkolnym 2019/2020, (nr rob. 143/19)
27. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie, (nr rob. 144/19)
28. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziałów międzynarodowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza, przy ul. Mickiewicza 6 w Olsztynie, (nr rob. 145/19)
29. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 152-34 przy ul. Michała Oczapowskiego w Olsztynie”, (nr rob. 152/19)
30. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 125-126/3, 125-127/2 i 125-3005/5 w Olsztynie przy ul. Wincentego Witosa, w sąsiedztwie ulic Bajkowej oraz Jasia i Małgosi", (nr rob. 153/19)
31. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia Olsztyna w rejonie Wysokiej Bramy", (nr rob. 154/19)
32. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granicą Miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie – część A”, (nr rob. 155/19)
33. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
34. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
35. Sprawy różne.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (20) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Jankiel #2754041 | 37.248.*.* 28 cze 2019 08:11

  W komentarzach widać, że cymbałów i w Olszynie jest trochę. Grają na fałszywą antynauczycielską nutę. Tak odreagowują swoje szkolne niepowodzenia?

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Nauczycielem powinien być zacny #2753655 | 109.241.*.* 27 cze 2019 14:43

  człowiek , a nie takie warcholstwo pod kierunkiem tego zBRONIARZA, z wyglądem menela, co pogrywał dziećmi i młodzieżą w najważniejszych dla nich chwilach. Nie zapomne jak prezydent P.G oklaskiwał BRONIARZA pod naszym Ratuszem i widziała to cała Polska. Dla mnie ten prezydent juz nie istnieje.

  ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. porti #2753570 | 31.6.*.* 27 cze 2019 11:32

   Istnieje prawdopodobieństwo, że niektórzy radni (radne) mogą brać udział w sesjach pod wpływem alkoholu. kto jest odpowiedzialny za badanie stanu trzeźwości radnych ?

   Ocena komentarza: poniżej poziomu (-3) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. Zwolenniczka PO- Puste Obietnice #2753538 | 83.6.*.* 27 cze 2019 10:01

   Brawo!!!!! Obciachu ciąg dalszy. Tylko nielicznym ( chyba 7) Radnym nie zabrakło charyzmy by Być Przeciw Udzieleniu Absolutorium.

   Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  3. wyborca #2753517 | 31.0.*.* 27 cze 2019 09:01

   mam nadzieję że prezydent nie otrzyma absolutorium że radni nie wezmą na siebie odpowiedzialności za poczynania tego prezydenta

   Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  Pokaż wszystkie komentarze (20)

  Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages