środa, 16 października 2019. Imieniny Ambrożego, Florentyny, Gawła

Konkurs Nowator

2018-05-01 12:00:00 (ost. akt: 2018-07-06 13:28:34)

Regulamin Konkursu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Nowator” i jest zwany dalej:
"Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Multiagencja Nowator Agencja Ubezpieczeń:

Numer KNF: 123641/98

ul. Rynkowa1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Goniec Bartoszycki w dniach 6.VII do 15.VI 2018 roku do godz. 23:59.
4. Spółka Facebook Inc. Z siedzibą w Menlo Park, CA (USA), w żaden sposób nie jest związana z niniejszym konkursem.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która:
a) posiada konto na portalu Facecbook, którego nazwa użytkownika składa się z imienia i nazwiska ;
b) nie jest pracownikiem Nowator Agencja Ubezpieczeniowa;
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Nowator Agencja Ubezpieczeniowa;
d) jest osobą pełnoletnią;
e) Napisze swoje zdanie zgodnie z pytaniem konkursu.

§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest Karta podarunkowa o wartości 100zł na stacje Orlen.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie zostanie uczestnik, którzy spełniają wszystkie warunki z § 2.
3. Decyzję o nagrodzeniu najbardziej kreatywnych odpowiedzi podejmuje Jury powołane przez Organizatora na czas trwania Konkursu w składzie Olga Zięba, Grzegorz Kowalczyk.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Nagroda w Konkursie zostanie wydana Zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczącego osób fizycznych. Zwycięzca Konkursu nie ponosi kosztów związanych z podatkiem od wartości nagrody. Podatek zostanie opłacony przez Organizatora. W tym celu warunkiem wydania nagrody przez Organizatora (jako płatnika podatku) jest podanie danych Zwycięzcy Konkursu umożliwiających Organizatorowi złożenie deklaracji podatkowej we właściwym Urzędzie Skarbowym.
6. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej na Facebooku. Zwycięzców nagrody wskaże oficjalny profil Goniec Bartoszycki, a także w wiadomości prywatnej wyjaśni szczegóły dotyczące realizacji nagrody.
7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Użytkownik powinien zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu na adres e-mail: kontakt@wm.pl 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Grupy WM Sp. z o. o.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu
5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej organizatora.
Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages