Poniedziałek, 23 lipca 2018. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

Europejskie Dni Dziedzictwa

2017-09-09 09:30:00 (ost. akt: 2017-09-09 09:46:55) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Materiały reklamowe

Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się już po raz 25. Po raz kolejny nasz region bierze czynny udział w ich organizacji

Szanowni Państwo!

Gdy dzisiaj patrzymy na to, jak zmieniają się polskie miasta i wsie, jak często chaotyczna zabudowa niszczy to, co przez stulecia w pocie czoła budowali nasi przodkowie, nie sposób przejść koło tego w sposób obojętny. Krajobraz kulturowy bowiem, kształtowany przez wieki, stał się niezwykle ważnym elementem naszego życia społecznego. Malownicze układy ruralistyczne mazurskich i warmińskich wsi, eleganckie piękno małych pruskich miasteczek są nieodłącznym elementem tak naszego, jak i światowego dziedzictwa kulturowego. Krajobraz Warmii i Mazur, świadomie kształtowany ludzką ręką, wiejskie kościoły, przydrożne kapliczki, drewniane krzyże, polne drogi wiodące do już nieistniejących cmentarzy, pozostaną niemym świadectwem przeszłości tej ziemi, świadectwem przywiązania lokalnych społeczności do idei Boga, do etosu pracy. Dlatego tegoroczne hasło Europejskich Dni Dziedzictwa: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”, na terenie Warmii i Mazur jest niezwykle aktualne, a dyskusja o naszej przestrzeni kulturowej jakże potrzebna. To tutaj bowiem, jak być może nigdzie indziej, swój ślad w przestrzeni kulturowej w ciągu setek lat pozostawiły nam ludy, społeczności, a nawet cywilizacje, które już nie istnieją, ale o pamięć i dziedzictwo których mamy obowiązek dbać. Uświadomienie sobie, że codziennie stykamy się z dziedzictwem krajobrazu, jest niezwykle ważnym elementem naszej regionalnej tożsamości. Pozwala nam lepiej rozumieć przeszłość, a tym samym dbać o przyszłość.

Fot. Materiały reklamowe


W roku 2017 Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się już po raz 25. Po raz kolejny nasz region bierze czynny udział w ich organizacji. Naszym sukcesem jest, że z roku na rok przybywa uczestników i instytucji zaangażowanych w tę cenną europejską inicjatywę. Nasza praca została doceniona i nagrodzona także na szczeblu ogólnopolskim. Dlatego zachęcam Państwa do czynnego udziału w koordynowanych przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Europejskich Dniach Dziedzictwa na Warmii i Mazurach. Pamiętajmy, że dbając o dziedzictwo kulturowe, dbamy nie tylko o siebie, ale też o przyszłe pokolenia.

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego


GRUNWALD
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1
www.muzeumgrunwald.pl
15 września, godz. 11.00
WOJEWÓDZKA INAUGURACJA EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2017 NA WARMII I MAZURACH.


BARCZEWO
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie, ul. J. Słowackiego 5
www.ckb.barczewo.pl
17 września
godz. 12.00 - start spaceru
godz. 16.00 - koncert
„Barczewskie Mosty Kultury” to wydarzenie mające na celu poznanie historii Barczewa, tym razem jego licznych mostów. W związku z tym zapraszamy wszystkich serdecznie do wspólnej wycieczki przez miasto w ich poszukiwaniu!
Na kolejny punkt programu zapraszamy do Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie, gdzie odbędzie się spotkanie z historykami - ekspertami oraz koncert - recital wokalny Agnieszki Szczuckiej.


BIESAL
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesalu, Biesal 59
www.zsbiesal.edupag.org
25-29 września, godz. 9.00-12.00
„Mały miłośnik Biesala, czyli krajobraz dziedzictwa” – wykłady, wystawy, zajęcia edukacyjne, wycieczki.


BRANIEWO
Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie, ul. Katedralna 7
www.biblioteka.braniewo.pl
11-15 września, godz. 9.00-12.00 „Poznaj z nami warmińskie kapliczki” - warsztaty edukacyjne dla dzieci z pracownikami Informacji Turystycznej w Braniewie.
13 września, godz. 12.30 i 17.00 „Tajemnice Warmii i Mazur” - spotkania autorskie z regionalistą Tomaszem Sowińskim.
16 września godz. 15.00 „Spacer po Braniewie” - zwiedzanie zabytków Braniewa z przewodnikami PTTK Heleną i Czesławem Kozłowskimi.
18-22 września „Historia i tajniki pszczelarstwa” - warsztaty edukacyjne dla dzieci z pszczelarzem Mateuszem Wileńskim.


BRZYDOWO
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, Gmina Ostróda, Szkoła Podstawowa w Brzydowie
25 września, godz. 10.00
„Nawsie na wsi. Brzydowo - odpominanie pięknej przeszłości” – warsztaty dla młodzieży szkolnej i mieszkańców wsi.
Szkoła Podstawowa w Brzydowie, Brzydowo 27
22 września, godz. 10.00
„Quest w Brzydowie-Brzydowo w queście”. Quest będzie skierowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych.


DOBRE MIASTO
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, ul. Górna 1A
www.ckbdobremiasto.pl
10 września, godz. 18:00, Skansen Miejski, ul. J. Sowińskiego 11
Z cyklu Mistrzowie Świata Sztuki. Kobieta – wystawa grafiki.
17 września , godz. 16:00, Muzeum przy Baszcie, ul. J. Sowińskiego 5
Skarby Dobromiejskiej Ziemi. Spotkanie z kustoszem Baszty Bocianiej Zygmuntem Suchenkiem.
23 września, godz. 17:30, Skansen Miejski, ul. J. Sowińskiego 15
Tradycyjnie wiejskie ogrody na Warmii – wykład Marty Złotuchy, absolwentki Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego wydziału architektury krajobrazu i kształtowania środowiska.
23 września, godz. 18:00, Skansen Miejski, ul. J. Sowińskiego 11
Krajobraz i architektura Warmii - wernisaż malarstwa Anastazji Fietisowej.


DZIAŁDOWO
ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska, HUFIEC DZIAŁDOWO, Związku Harcerstwa Polskiego
im. hm Stanisława Sieradzkiego „Śwista”, ul. Chopina 4
www.dzialdowo.zhp.pl
Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, Pl. Mickiewicza 43
www.muzeum.dzialdowo.pl
23 września, godz. 12.00
Gra terenowa „Śladami ducha Sasinów” - gra daje możliwość zapoznania z historią i zabytkami Działdowa, a nazwa nawiązuje do plemion pruskich zamieszkujących te tereny przed wiekami.


ELBLĄG
Gmina Miasta Elbląg
www.swietochleba.elblag.pl
1-3 września
XII Elbląskie Święto Chleba to jarmark produktów regionalnych oraz cykl koncertów muzycznych w wykonaniu artystów lokalnych i zaproszonych gości.


GIŻYCKO
Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8
www.twierdzaboyen.pl
17 września, godz. 9.00-19.00
Bezpłatne zwiedzanie XIX wiecznej fortyfikacji w Giżycku.
Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8
www.twierdzaboyen.pl
16-17 września
Giżycka fortyfikacja, XIX-wieczna Twierdza Boyen, jeden z najciekawszych zabytków w kraju, gościć będzie w tym roku po raz drugi – Mazurski Zlot Zabytkowych Samochodów. Wśród największych atrakcji:
- rajd klasyków wokół jeziora Niegocin,
- parada samochodów zabytkowych ulicami Giżycka.
Wydarzenie plenerowe z możliwością zwiedzania wystaw i obiektów Twierdzy Boyen.


GLAZNOTY
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, Gmina Ostróda, Parafia Ewangelicko-Metodystyczna Miłości Bożej w Iławie, Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich
30 września, godz. 10.00
„Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach. Powrót do Kręgu Wspólnoty Kultur” – wernisaż i działania edukacyjne.


GOŁDAP
Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31
www.bpgoldap.pl
16 września
godz. 17.00 – otwarcie wystawy pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu”,
godz. 18.00 – spotkanie autorskie z dr Jerzym Markiem Łapo na temat podań i legend związanych z regionem gołdapskim.


GRUNWALD/STĘBARK
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1
www.muzeumgrunwald.pl
16 września , godz. 11.00 – 20.00
Na polach Grunwaldu zostanie zorganizowana „Jesień Średniowiecza”, w czasie której będzie można zapoznać się z krajobrazem kulturowym tego miejsca. W ruinach kaplicy z 1411 roku zostanie przeprowadzona lekcja muzealna. W ramach „Jesieni średniowiecza” odbędzie się również ogólnopolski turniej rycerski, który jest jednocześnie eliminacją do rycerskiej kadry Polski.
Szczegółowy plan:
11.00 – poznawanie krajobrazu kulturowego pól Grunwaldu (lekcja muzealna z przewodnikiem).
12.00 – 20.00 – turniej łuczniczy, turniej 1x1 na miecz i tarczę, walki bohurtowe (grupowe 3x3, 5x5, 16x16).


KAMIONEK WIELKI
Garncarnia, Kamionek Wielki 1
www.garncarnia.pl
10 września , godz. 13.00- 16.00
„Gliniane skorupy przy drodze”:
- wycieczka palcem po mapie,
- udział w warsztacie strycharskim.


KĘTRZYN
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Plac Zamkowy 1
www.muzeum.ketrzyn.pl
8 września, godz. 17.00
„Akademii 660-lecia”. W ramach obchodów EDD 2017 zaprezentowane będą zabytki związane z rozwojem przestrzennym miasta i przekształceniami miejskiego krajobrazu.


KLĘCZKOWO
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie, Klęczkowo 13
www.kleczkowo.schoolpage.kleczkowo.pl
16 września, godz. 11.00
Wystawa fotograficzna „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Działdowszczyzny” oraz warsztaty przyrodniczo-ekologiczne w szkolnym arboretum.


KOLNO
Zespół Szkół w Kolnie, Kolno 27
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie, Kolno 25
Gmina Kolno
www.gmina-kolno.pl
29 września, godz. 9.00
„Śladem historii”
Uczniowie oraz mieszkańcy gminy Kolno będą mieli okazję zapoznać się z historią kościołów oraz kapliczek znajdujących się na terenie gminy. Planowana jest wycieczka, wystawa oraz pogadanka.


KRASZEWO
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Kraszewie
15 września, godz. 11.00
Pokonkursowa wystawa zdjęć i prezentacja multimedialna - „Zabytki i walory przyrodnicze Gminy Lidzbark Warmiński i okolic”.
KURZĘTNIK
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37
www.zskurzetnik.pl
16 września, godz. 13.00
Impreza plenerowa „Wielka Historia Powiatu Nowomiejskiego”.


LIPOWO
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie,
Gmina Ostróda
18 września , godz. 10.00
„Rustica plena. Lipowo - wsi codzienna, wsi odświętna” – warsztaty dla młodzieży szkolnej i mieszkańców wsi.


LUBAWA
Zespół Szkół w Lubawie, ul. Gdańska 25
30 września
Wystawa fotograficzna pt.:„ Malowniczy krajobraz dziedzictwa kulturowego Lubawy”.
Wstęp na wystawę wolny.


ŁĄKORZ
Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego, Łąkorz 2
10 września
godz. 14.00
„Jak odczytać dziedzictwo zapisane w krajobrazie” – wykład mgr inż. Izabeli Redman-Zalewska Fundacja Wybudowanie.
godz. 15.00
Z wiatrakiem w tle – plener, zwiedzanie, wiatrak typu holender Łąkorz.
godz. 16.00
To co było w krajobrazie wsi na przykładzie kilku obiektów – kuźnia, drewniana chata, pompa, Muzeum Lokalne Łąkorz.


MRĄGOWO
Instytut Hortiterapii, Społeczny Komitet Ratowania Cmentarza Ewangelickiego,
Stowarzyszenie Zielone Dzieci, Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Twórczości
Ernesta Wiecherta
16 września , godz. 11.30-13.00
„Ogrody pamięci miasta Sensburg – 500 lat pod mazurskim niebem”. Dziedzictwo
krajobrazu - krajobraz dziedzictwa miasta Mrągowa – to pogadanka i interaktywny warsztat terenowy realizowany na terenie mazurskiej nekropolii dawnego Sensburga.


NIDZICA
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy, ul. Barke 3,
Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Robotnicza 12, Parafia Ewangelicka Świętego Krzyża w Nidzicy,
ul. Zamkowa 3
www.zs2.nidzica.pl, www.milosierdzienidzica.pl
6 września
godz. 9.00-11.00
Warsztaty z „Kłobukiem po Mazurach” – tańce i przyśpiewki mazurskie.
godz. 10.00-11.30
Warsztaty kulinarne „Poznajemy regionalne smaki” – warmińskie i mazurskie potrawy.
7 września
godz. 9.00-10.30
Warsztaty edukacyjne „Wybrany moment z historii”, które poprowadzi przewodnik turystyczny Ryszard Oswald Bandycki.
8 września
godz. 9.00-14.00
„Krajobraz Dziedzictwa-Dziedzictwo Krajobrazu” - porządkowanie cmentarzy wojennych i wyznaniowych w Dobrzyniu, Nataci Małej, Moczysku i Zimnej Wodzie.
9 września
godz. 8.00-14.00
Wycieczka krajoznawcza z cyklu „Nidzicka Atlantyda” do rezerwatu przyrody Koniuszanka.
14 września Galeria Pod Belką, Zamek w Nidzicy
godz. 16.30-19.00
„Nidzicka Atlantyda - spotkanie z krajobrazami przeszłości” – sesja popularno-naukowa, którą poprowadzą ks. Andrzej Midura, ks. Roland Zagóra, ks. Przemysław Kawecki.


OLECKO
Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych ZAMEK, Plac Zamkowy 2
Zespół Szkół Technicznych w Olecku, Plac Zamkowy 2
www.zst.olecko.pl
28 września, godz. 9.30-12.30
IX Zamkowe Biegi z Klio – turniej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych składających się z gry terenowej quizu historycznego.


OLSZTYN
Dom „Gazety Olsztyńskiej” oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Targ Rybny 1
www.muzeum.olsztyn.pl
17 września
godz. 12.00-16.00 wystawa, pokaz pracy rzeźbiarza ludowego i zajęcia warsztatowe.
godz. 12.00 i 14.00 prelekcje.
Muzeum Przyrody w Olsztynie oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ul. Metalowa 8
http://przyroda.muzeum.olsztyn.pl/
20 września
17.30 „Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur i jego zagrożenia w fotografii Mieczysława Wieliczki” - wykład – prezentacja.
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ul. Zamkowa 2
www.muzeum.olsztyn.pl
15 września , godz. 10.00-15.00
„Otwieramy zamek” - zwiedzanie z przewodnikiem - w tym roku proponujemy specjalną wersję zwiedzania olsztyńskiego zamku. Edukatorzy pokażą jakie miejsce w strukturze Olsztyna pełnił zamek, jako fortyfikacja, miejsce zamieszkania i pracy Mikołaja Kopernika. Zwiedzanie specjalne tylko na zapisy pod nr telefonu: 89 527-95-96 w. 31.
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie Filia Multicentrum, ul. Limanowskiego 8
16 września , godz. 10.00- 14.00
„Skarby Warmii” – warsztaty.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, ul. 1 Maja 5
www.wbp.olsztyn.pl
9 września, godz. 12.00-14.00
Otwarcie wystawy i towarzyszące jej atrakcje pod hasłem: „Kłobuk, galonek i nowolatko - poznaj skarby Warmii i Mazur”.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Głowackiego 17, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa
w Ostródzie, Welski Park Krajobrazowy
http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/welski
16 września , godz. 9.30 rozpoczęcie zajęć na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego
„Wel – rzeka dobrych życzeń. Nieoczywista podróż studyjna”.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Głowackiego 17
26 września , godz. 11.00
Konferencja podsumowująca konkurs filmowy „Obraz słowem i kolorem malowany”.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Głowackiego 17
9 września , godz. 10.00 – 13.00
„Drogi Warmii i Mazur w fotografii zatrzymane” – wystawa fotograficzna.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Głowackiego 17, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie
10 września , godz. 9.30 rozpoczęcie zajęć na Wzgórzach Dylewskich
Start: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, godz. 8.00 Garb Lubawski (Wzgórza Dylewskie).
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1
www.lo9.zso3.olsztyn.pl
11-24 września
Uczniowie przygotują eksponaty, które będą efektem prac wykonanych podczas zajęć terenowych. Wystawa prac zaprezentowana będzie 18 – 24 września w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wańkowicza 1.
Tematami wystaw będą:
„Nagórki – zmiany w krajobrazie najbliższej okolicy”,„ Olsztyn wczoraj a dziś”.
Projekty będą wykonane z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć i map oraz obrazów współczesnego krajobrazu.


OLSZTYNEK
Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23
www.muzeumolsztynek.pl
9 września, godz. 11.00- 14.00
„Wiatraki w krajobrazie Warmii i Mazur” wydarzenie skierowane jest do zorganizowanych grup, które powinny liczyć do 20 osób. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne: 89 519-21-64 wewnętrzny 35. Grupa spotka się z Kustoszem z muzeum, na placyku przed kościołem. Kustosz opowie o typach wiatraków znajdujących się w muzeum i przedstawi obiekty.


OSTRÓDA
Biblioteka Miejska w Ostródzie, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej
28 września, godz. 18.00
„Krajobraz mojego miasta – dziedzictwo prawdziwe czy urojone?”. Spotkanie edukacyjne dla mieszkańców Ostródy - Zamek w Ostródzie, czytelnia miejska, ul. Mickiewicza 22.


PŁOŚNICA
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy, ul. Kościelna 38
www.gokplosnica.pl
21 września, godz. 16.00
Gra terenowa „Płośnica dawniej i dziś”.
22 września, godz. 16.00
„Od ziarenka do bochenka ” – wystawa i warsztaty z pokazem pieczenia chleba.


RUCIANE-NIDA
Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem Nidzie, ul. Rybacka 1
www.maskulinskie.bialystok.lasy.gov.pl
9-17 września, od godz. 12.00
Zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej wyłuszczarni nasion w Rucianem-Nidzie (ul. Dworcowa 1).


RUMIAN
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie, Rumian 12
www.sprumian.edupage.org
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Głowackiego 17
Gmina Rybno, ul. Lubawska 15
www.gminarybno.pl
17 września, godz. 15.00-19.00
Wydarzenie pod hasłem „Rumiankowy krajobraz”, „Mała Wieś wielka historia” zostanie zorganizowane w formie plenerowej. Podczas spotkania zostanie wygłoszony wykład: Krajobraz i wiejska przestrzeń jako element dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy wydarzenia będą mogli uczestniczyć w Queście „Ścieżką przez wieś”.


SAMBOROWO
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, Gmina Ostróda, Szkoła Podstawowa w Samborowie
21 września, godz. 10.00
„Naddrwęckie krajobrazy Samborowa – krajobrazy naszego dziedzictwa. Spacer studyjny wzdłuż odcinka Drwęcy od nasypu dawnego szlaku kolejowego Samborowo-Turza Wielka do wyjścia rzeki
z Jez. Drwęckiego koło leśniczówki Czyżówka.


SZKOTOWO
Zespół Szkół w Szkotowie. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego, Szkotowo 50
16 września
godz. 10.00 – Plenery malarskie – „Mazurskie czary”.
16-17 września
godzina 10.00 – „Kapliczki i krzyże”. Wystawa fotograficzna - historia wpisana w przyrodę regionu.
17 września
godz. 10.00 – „Plon, czyli Dożynki na Mazurach - widowisko ludowe wg Karola Małłka”.


WĘGORZEWO
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, ul. Portowa 1
http://muzeum-wegorzewo.pl/
9 września, godz. 10.00-12.00
„Miej oczy dookoła głowy! Spacer historyczny ulicami Węgorzewa”.

Fot. Materiały reklamowe
Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages