Sobota, 19 października 2019. Imieniny Michaliny, Michała, Piotra

10 nowych tras rowerowych powstanie w Olsztynie [MAPA]

2016-05-18 10:39:41 (ost. akt: 2016-05-18 11:22:00)

Autor zdjęcia: Andrzej Sprzączak

Urząd miasta przeznaczył ponad milion złotych na opracowanie projektów budowlanych 10 tras rowerowych na terenie całego Olsztyna. Są to trasy, które połączą fragmenty już istniejącej infrastruktury rowerowej, a także takie, które są zaplanowane przy wszystkich inwestycjach drogowych przewidzianych w najbliższym czasie, w tym przy budowie dróg prowadzących do obwodnicy miasta.

Drogowa sieć infrastruktury rowerowej w Olsztynie liczy obecnie około 73 km. Składają się na to wydzielone drogi dla rowerów oraz tzw. ciągi pieszo-rowerowe i wybrane chodniki, gdzie dopuszczono ruch rowerowy. Gotowe projekty 10 nowych tras są warunkiem podjęcia starań o unijne dofinansowanie na ich budowę, więc urząd miasta nie szczędził środków. Pod koniec 2015 r. przeznaczył ponad milion złotych na opracowanie planów budowlanych.

— Nowa infrastruktura rowerowa powstanie m.in. dzięki budowie dróg prowadzących do obwodnicy (Towarowa, Płoskiego, Pstrowskiego). Na zaawansowanym poziomie są przygotowania do inwestycji drogowych podejmowanych w porozumieniu z sąsiednimi gminami, gdzie także uwzględnia się stworzenie spójnej infrastruktury rowerowej służącej skomunikowaniu całej aglomeracji — wyjaśnia Mirosław Arczak, oficer rowerowy Olsztyna.

Projekty nowych tras będą także zawierać lokalizacje elementów małej architektury (stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne SIM, drogowskazy dla ruchu rowerowego, podpórki dla rowerzystów przed skrzyżowaniami, samoobsługowe stacje naprawy rowerów, urządzenia pomiarowe - tzw. „liczniki” rowerowe na potrzeby badania liczby użytkowników powstałej infrastruktury) oraz lokalizacje parkingów Bike&Ride w miejscach powiązania komunikacji rowerowej z innymi rodzajami komunikacji.

Umowa między miastem a olsztyńską spółką NOW-EKO na opracowanie dokumentacji projektowej komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie została podpisana 26 października 2015 roku. Przypomnijmy, że do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę spółki „NOW-EKO” Biuro Projektów sp. z o.o. z Olsztyna. Przedstawiona przez nią oferta na wykonanie zadania opiewa na 1.041.810.00 zł (z VAT). Propozycja drugiej firmy — Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska była droższa i wynosiła 1.100.850.00 (z VAT).

Przy budowie tras rowerowych miasto chce skorzystać ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-20 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-20.

Na jakie zmiany, poza trasami rowerowymi, mogą liczyć rowerzyści w Olsztynie? Istotnymi zmianami będą dalsze ułatwienia dla ruchu rowerowego wprowadzane za pomocą samego oznakowania, a więc kolejne uliczki z możliwością jazdy „pod prąd”, uspokajanie ruchu samochodów w centrum i na osiedlach, a także wyznaczanie pasów ruchu dla rowerów.

>>> Jeszcze wolniej w centrum Olsztyna. Strefa tempo 30 powiększy się w tym roku

Poniżej aktualna mapka istniejących dróg rowerowych w Olsztynie oraz opis projektowanych tras.

Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie została podzielona na 12 etapów:

Etap 1. Droga dla rowerów wzdłuż fragmentu ul. Krasickiego i Witosa (na odcinku od ul. Wilczyńskiego do ul. Kanta) wraz z łącznikiem do ul. Herdera.

Jest to odcinek istotny dla obsługi ruchu rowerowego na znacznym obszarze dużych osiedli mieszkaniowych - Jaroty i Pieczewo. Odcinek stanowi oś komunikacyjną, uzupełnianą przyległymi uliczkami osiedlowymi. Odcinek połączy istniejące drogi dla rowerów wzdłuż ul. Krasickiego i ul. Witosa. Droga rowerowa na tym odcinku była zgłaszana do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w 2014 i 2015 r. (projekt pod nazwą „Rowerowa Obwodnica”).


Etap 2. Trasa rowerowa wzdłuż fragmentu al. Piłsudskiego (od ul. Rejewskiego do ul. Kościuszki) wraz z dołączeniem do dróg rowerowych wybudowanych w ramach projektu „tramwajowego”.

Odcinek uzupełni istniejące fragmenty dróg dla rowerów, będzie rozwinięciem lokalnej sieci rowerowej powstającej w ramach projektu „tramwajowego” (droga dla rowerów wzdłuż ul. Kościuszki, Żołnierskiej i Reja i al. Piłsudskiego) oraz stanowi rozwinięcie etapu 5 i 7 przewidzianego w niniejszej umowie.


Etap 3. Droga dla rowerów wzdłuż fragmentu ul. Pstrowskiego (od ul. Mielczarskiego do wysokości pętli autobusowej na os. Mazurskim).

Odcinek uzupełni istniejące fragmenty dróg dla rowerów, będzie rozwinięciem lokalnej sieci rowerowej powstającej w ramach projektu „tramwajowego” (droga dla rowerów wzdłuż al. Sikorskiego i ul. Obiegowej wraz z odnogami w kierunku ul. Pstrowskiego) oraz stanowi rozwinięcie etapu 5 przewidzianego w niniejszej umowie.


Etap 4. Droga dla rowerów wzdłuż fragmentu ul. Obrońców Tobruku (od al. Sikorskiego do ul. Gałczyńskiego) wraz z łącznikiem w kierunku ul. Polnej.

Odcinek uzupełni istniejące fragmenty dróg dla rowerów, stanowi rozwinięcie etapu 6. przewidzianego w niniejszej umowie oraz ma znaczenie dla zapewnienia ciągłości trasy rowerowej prowadzącej z os. Generałów, os. Brzeziny i os. Mlecznego w kierunku Śródmieścia.


Etap 5. Trasa rowerowa „Kołodrom”, łącząca os. Jaroty i Nagórki z obszarem Śródmieścia (od okolic ul. Wilczyńskiego i ul. Kanta, poprzez ul. Wańkowicza, Synów Pułku, Żołnierską i Dworcową, do ul. Głowackiego- w pobliżu budynku Teatru Lalek).

Trasa będzie spójnym ciągiem wzajemnie uzupełniających się i logicznie powiązanych rozwiązań służących komunikacji rowerowej (wydzielone drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, ulice z ruchem uspokojonym, strefy zamieszkania, drogi wewnętrzne, itp.). Znacznym atutem trasy „Kołodrom” jest wykorzystanie trzech istniejących, bezkolizyjnych skrzyżowań z ulicami o znacznym ruchu samochodowym. Przejazdy istnieją pod ul. Wilczyńskiego, ul. Żołnierską i ul. Dworcową. W projekcie trasy wymagane są łączniki w kierunku ul. Dworcowej, Pana Tadeusza, Kołobrzeskiej, i Towarowej.


Etap 6. Trasa rowerowa „Łynostrada” łącząca os. Generałów, os. Brzeziny, os. Kortowo i os. Mleczne z obszarem Śródmieścia, Parku Centralnego, Parku Podzamcze oraz Lasem Miejskim.

Trasa będzie spójnym ciągiem wzajemnie uzupełniających się i logicznie powiązanych rozwiązań służących komunikacji rowerowej (wydzielone drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, ulice z ruchem uspokojonym, strefy zamieszkania, drogi wewnętrzne, itp.). Jest to odcinek o dużym potencjale komunikacyjnym, ale także rekreacyjno-turystycznym. Trasa umożliwia wykorzystanie istniejących bezkolizyjnych przejazdów pod ul. Obrońców Tobruku i ul. Niepodległości. Droga rowerowa na tym odcinku była zgłaszana do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w 2014 r. (projekt pod nazwą „Łynostrada”), a w roku 2015 zwyciężyła w kategorii projektów ogólnomiejskich.


Etap 7. Projekt obustronnych pasów rowerowych na fragmencie ul. Kościuszki (od ul. Żołnierskiej do ul. Niepodległości).

Odcinek stanowi istotne rozwinięcie istniejącej infrastruktury rowerowej oraz znaczące uzupełnienie fragmentów dróg dla rowerów tworzonych w ramach projektu „tramwajowego” przy ul. Żołnierskiej i ul. Kościuszki.


Etap 8. Droga dla rowerów wzdłuż fragmentu al. Warszawskiej (od ul. Dybowskiego do granic administracyjnych Olsztyna).

Odcinek uzupełni istniejące fragmenty dróg dla rowerów oraz ma znaczenie dla zapewnienia ciągłości trasy rowerowej prowadzącej z os. Generałów, os. Brzeziny w kierunku Kortowa i Śródmieścia. Jest to także połączenie wyprowadzone w kierunku gminy Stawiguda.


Etap 9. Droga dla rowerów wzdłuż fragmentu al. Wojska Polskiego (od ul. Sybiraków do granic administracyjnych Olsztyna).

Odcinek uzupełni istniejące fragmenty dróg dla rowerów, ma znaczenie dla zapewnienia ciągłości trasy rowerowej prowadzącej z gminy Dywity w kierunku Śródmieścia, os. Wojska Polskiego, os. Zatorze, os. Podleśna.


Etap 10. Droga dla rowerów wzdłuż fragmentu ul. Sielskiej (od ul. Starej Sielskiej do granic administracyjnych Olsztyna).

Odcinek uzupełni istniejące fragmenty dróg dla rowerów, ma znaczenie dla zapewnienia ciągłości trasy rowerowej prowadzącej z gminy Gietrzwałd w kierunku os. Dajtki, os. Kortowo i Śródmieścia.


Etap 11. Aktualizacja „Standardów technicznych infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych Miasta Olsztyna” opracowanych w lutym 2009 r. na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie. Opracowanie powinno uwzględniać zmiany przepisów, korzystać z doświadczeń wdrażania podobnych opracowań w kraju (np. Kraków, Szczecin, Lublin, Łódź, Warszawa), a także zawierać przykłady Dobrej Praktyki projektowania i wykonawstwa infrastruktury rowerowej zrealizowane na terenie Olsztyna.

Etap 12. Opracowanie „Studium rozwiązań infrastrukturalnych i organizacyjnych na rzecz rozwoju systemu komunikacji rowerowej dla obszaru Zatorza”. Opracowanie będzie zbiorem rozwiązań umożliwiających maksymalne wykorzystanie istniejącej sieci drogowej, przy możliwie szerokim wykorzystaniu zmian organizacji ruchu (np. wyznaczanie pasów ruchu dla rowerów, organizowanie kontra-ruchu rowerowego) oraz przy wykorzystaniu elementów tzw. „niewidzialnej” infrastruktury rowerowej (np. ulice o ruchu uspokojonym, strefy zamieszkania, reorganizacja sposobu parkowania, regulacja dostępności ulic).


***

Jak wygląda Olsztyn z rowerowego siodełka? Śródmieście już nie odstrasza

Idea zrównoważonego transportu, która przyświeca zmianom dokonywanym w Olsztynie, przewiduje wspieranie ruchu rowerowego, pieszego i komunikacji miejskiej. To są sposoby przemieszczania się, które powinny się wzajemnie uzupełniać i tworzyć tzw. łańcuch ekomobilności.


Cała rozmowa z Mirosławem Arczakiem, oficerem rowerowym Olsztyna >>> kliknij tutaj!


***


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (25) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. darek #1998407 | 95.160.*.* 23 maj 2016 20:25

  No i super. Kolejne kroki, kolejne dobre plany i nowe rozwiązania, które doprowadzają do poprawy stanu ścieżek rowerowych. Gratulacje dla ludzi, którzy nad tym pracują a w szczególności dla Mirka. Oby tak dalej! A wszechobecni internetowi malkontenci... No cóż, zawsze byli, są i będą. Bez nich świat byłby taki smutny ;)

  Ocena komentarza: warty uwagi (3) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. EWA #1995640 | 83.6.*.* 19 maj 2016 08:00

  Trasy rowerowe służą tylko do rekreacji. Na to są pieniądze. Za to miasto "nie ma pieniędzy" na inwestycje zaplanowane od 2003 roku potrzebne mieszkańcom!!!!!!! Chodzi o inwestycje poprawiające bezpieczeństwo oraz powstrzymujace niszczenie budynków mieszkalnych!!!! Takiego chamstwa ze strony "samorządu" nigdy się nie spodziewałam.

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-7) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. Olsztynianka #1995591 | 46.169.*.* 18 maj 2016 23:49

  Czyli tak jak myślałam.... ewakuować się z Olsztyna.

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-6) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 4. inż #1995547 | 88.156.*.* 18 maj 2016 22:07

  Najlepsza jest "ścieżka" przy Limanowskiego/Sybiraków. Nie wiem, czy jest tam chociaż ze 150 metrów. Albo "ścieżka" przy Lubelskiej, wcale niewiele dłuższa. A na Lubelskiej właśnie marzy mi się dobra ścieżka - niezliczone rzesze rowerzystów dojeżdżają tędy do pracy, a trasa jest wyjątkowo niebezpieczna.

  Ocena komentarza: warty uwagi (9) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 5. das #1995512 | 89.228.*.* 18 maj 2016 20:48

  a kiedy dokończą ścieżkę rowerową na hozjusza?

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

Pokaż wszystkie komentarze (25)

Zagraj w GRY.wm.pl

 • Goodgame Empire
 • Goodgame Big Farm
 • Goodgame Poker
 • Shadow Kings - The Dark Ages